Contactos

management & bookings


Exclusieve vertegenwoordiging voor België
Représentation exclusive pour la Belgique
Exclusive representation for Belgium

Isabelle Lambert

+32 (0) 488 350 361
isabelle.a.lambertgmail.com


Exclusieve vertegenwoordiging voor Europa
Représentation exclusive pour l’Europe
Exclusive representation for Europe

Jurgen Gudde | Jazzpresso

+31 (0)6 290 75 097
+31 (0)10 28 008 16
jurgenjazzpresso.eu